DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historie sboru

1919 - v Lanškrouně vzniká kazatelská stanice sboru v Horní Čermné
        - farář Ladislav Řepa
1921  - farář Karel Balcar
         - pořízeno harmonium
1931 - 1932 - Stavba modlitebny Husův dům
1936 - farář Bohumír Koutný
1938 - farář Bedřich Trégl
1947 - Zakoupena budova fary v Dobrovského ulici
1948 - kazatelská stanice se mění na farní sbor (1.3.1948) - farářem se stává Jaroslav Soběslavský
        - 1947 - Kazatelská stanice Luková
        - 1949 - Misijní stanice Ostrov
        - 1952 - Misijní stanice Rudoltice 
1950 - 51 - Přestavba modlitebny J.A.Komenského v Lukové
1950 - pořízeny nové lavice, kazatelna a stůl Páně
1952 - pořízeny varhany
1953 - v Horním Třešňovci zřízena kazatelská stanice sboru z Horní Čermné - dohoda o společném konání bohoslužeb a střídání kazatelů
1956 - 57 - rozšíření Husova domu
1969 - 1972 - připravována stavba fary, která měla stát na zahradě obkloupující Husův dům. Kvůli zamítavému stanovisku církevních tajemníků se rozhodlo o oddálení projektu
1969 - první ekumenické bohoslužby za účasti místních pravoslavných, husitů, katolíků a evangelíků
        - první sraz bývalých konfirmandů - sešlo se jich 80
1979 - zaveden nový zpěvník
1981 - slavnost 450 let od vydání Lanškrounského kancionálu M. Weise
1985 - odhalení pamětní desky M. Weise věnované zemskou církví Berlin Brandenburg
1985 - ukončení služby p. faráře Jaroslava Soběslavského
1986 - nejprve vikářem a posléze i farářem našeho sboru se stává Marek Vanča
1987 - 1990 - Přestavba Husova domu na sborový dům. Během stavby byly z části bohoslužby konány na faře
1988 - Slavnost 500 let od narození M. Weise
1995 - zabudování sprch do suterénu
1997 - umírá bývalý p. farář Jaroslav Soběslavský (1.2.1997)
2006 - odchází p. farář Marek Vanča, farářem našeho sboru se stává Daniel Tomeš
2010 - výměna oken
2011 - malování sborových prostor
2012 - oprava schodů do zahrady

Kurátoři sboru

1947 Rudolf Balcar
1949 Ladislav Ježek
1954 František Šilar
1958 Miloš Lešikar
1990 František Šilar
1991 Pavel Honzal
2011 Pavel Skřeček

Kostelníci

1948 Musilovi
1950 Mikyskovi
1951 rodina Soběslavských
1986 Jan a Eva Šilarovi
Nyní se o naše sborové prostory starají manželé Beránkovi.